Speisekarte
 

Beilage

91

Jasminreis

€ 1,80

92

Gebratener Reis mit Gemüse (F)

€ 4,80

93

Gebr. Eierreis mit Gemüse (C/F)

€ 4,80

94

Gebratene Nudeln mit Sojabohnensprossen(A/C/F)

€ 5,50

95

Bratkartoffeln

€ 5,50

Soßen

V1

Soja Soße 15ml (F)

€ 0,30

V2

Chili Soße

€ 0,50

V3

Teriyaki Soße (F)

€ 1,00

V4

Süßsauer Soße

€ 1,00

V5

Knoblauch Soße (F)

€ 1,00

V6

Rote Curry Soße

€ 1,00

V7

Wasabi

€ 0,50

V8

Gari Ingwer Salat

€ 1,00

V9

Sweet Chili Soße

€ 1,00

×